صنایع شیر تهران

کنترل کیفی

 

واحد کنترل کیفی شامل سه بخش آزمایشگاه دریافت شیرخام، آزمایشگاه مرکزی، آزمایشگاه تحقیق و توسعه می شود.

در بخش آزمایشگاه دریافت شیرخام، شیر براساس استاندارد ملی ایران آزمایش و پس از تائید در اختیار واحد تولید جهت مصرف در محصولات مختلف می گردد.

آزمایشگاه مرکزی خود شامل دو آزمایشگاه می باشد:

1-آزمایشات شیمیایی و میکروبی محصولات حین تولید و محصول نهایی

2-آزمایشات مواد اولیه که شامل کلیه مواد ورودی به کارخانه می باشد.

این مواد در دو گروه ، مواد بسته بندی و مواد اولیه تولید (پودر کاکائو، استابلایزرها و....) طبقه بندی می گردد.(انجام این آزمایشات به عهده بخش کنترل کیفی ­­می باشد.)

کلیه این آزمایشات براساس استاندارهای ملی ایران انجام می شوند.

پس از اتمام بسته بندی محصول در هر قسمت تولید، بخش کنترل کیفی پس از اخذ نتایج کشت های میکروبی از آزمایشگاه، مجوز خروج محصولات را براساس کنترل های ابلاغ شده انجام و صادر می نماید.

در قسمت R&D(تحقیق و توسعه) فرموله کردن محصولات جدید، اصلاح فرمولاسیون های تولید بدلیل ارتقاء کیفی هر محصول، نمونه سازی با مواد اولیه جدید ورودی به شرکت و در نهایت تکمیل شناسنامه های بسته بندی هر محصول جهت ارائه به واحد های مرتبط انجام  می شود.
 

ایمیل:  e.arab@varnadairy.com