صنایع شیر تهران

بستنی یخی دوقلو آناناس کیوی
وزن 70 گرم