صنایع شیر تهران

ماست تازه پرچرب
وزن : 900 گرم
چربی : 4/5 %
تعداد : 8 عدد در هر سبد