صنایع شیر تهران

ماست پرچرب
وزن : 500 گرم
چربی : 3%
تعداد : 15 عدد در هر شیرینگ