صنایع شیر تهران

ماست تازه پرچرب
وزن : 900 گرم
چربی : 3%
تعداد : 12 عدد در هر شیرینگ