صنایع شیر تهران

ماست دبه ای
وزن : 2500 گرم
چربی : 3%
تعداد : 4 عدد در هر شیرینگ