صنایع شیر تهران

پیام تسلیت


 چهلمین روز در گذشت فرزند دلبند جناب مهندس فلاحت مدیر عامل محترم صنایع شیر تهران وارنا را به ایشان و خانواده محترم تسلیت عرض مینماییم.

(روابط عمومی صنایع شیر تهران وارنا)