صنایع شیر تهران

برگزاری کارگاه زبان بدن و ارتباط در فروش در شرکت صنایع شیر تهران


به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع شیر تهران ، کارگاه یک روزه ای با محوریت زبان بدن و ارتباط در فروش در سالن اجتماعات شرکت صنایع شیر با حضور مدیر روابط عمومی و سرپرست واحد HSE در سالن اجتماعات شرکت برگزار شد.
در این کارگاه مسعود پرند مدیر فروش شرکت صنایع شیر با نمایش اسلاید توضیحاتی در خصوص نحوه برقراری ارتباط با مشتریان و ایجاد ارتباط هرچه بهتر ارائه داد.