صنایع شیر تهران

شرایط اخذ نمایندگی


شرایط پذیرش نمایندگی (اشخاص حقیقی):

 1. داشتن وثیقه ملکی شش دانگ با داشتن پایان کار با کاربری مسکونی یا اداری یا تجاری
 2. داشتن جواز کسب معتبر یا امکان دریافت آن
 3. محل کسب بایستی بصورت اجاره سرقفلی یا مالکیت با سرقفلی باشد.
 4. حسن شهرت متقاضی و دریافت عدم سوء پیشینه
 5. در صورت عدم ارائه وثیقه ملکی، توان اعطای ضمانت بانکی در وجه شرکت
 6. تسویه حساب کالای تحویلی بصورت حداکثر 15 روزه و پس از تامین وثائق مورد نظر
 7. داشتن تجربه فروش و توزیع محصولات شرکت
 8. داشتن کارت بهداشت از مراجع ذیصلاح و تحت پوشش وزارت بهداشت

مدارک لازم:

 1. در خواست کتبی مبنی بر اعطای نمایندگی
 2. پرکردن فرم احراز هویت اشخاص حقیقی
 3. کپی از تمام صفحات شناسنامه متقاضی، همسر و فرزندان
 4. کپی کارت ملی متقاضی، همسر و فرزندان
 5. کپی کارت پایان خدمت متقاضی
 6. کپی جواز کسب معتبر
 7. کپی سند یا کپی اجاره سرقفلی محل نمایندگی که در هنگام عقد قرارداد اصل آن به رویت شرکت خواهد رسید.
 8. رزومه کاری
 9. پرینت گردش مالی حساب بانکی
 10. گزارش امکانات و تجهیزات جهت فروش محصولات

شرایط پذیرش نمایندگی (اشخاص حقوقی):

 1. داشتن وثیقه ملکی ششدانگ با داشتن پایان کار با کاربری مسکونی یا اداری یا تجاری
 2. در صورت عدم ارائه وثیقه ملکی، توان اعطای ضمانت بانکی در وجه شرکت
 3. داشتن تجربه فروش و توزیع محصولات شرکت
 4. داشتن مجوز بهداشت از مراجع ذیصلاح و تحت پوشش وزارت بهداشت
 5. تسویه حساب کالای تحویلی بصورت حداکثر 60 روزه و پس از تامین وثائق مورد نظر

مدارک لازم:

 1. درخواست کتبی مبنی بر اعطای نمایندگی
 2. پرکردن فرم احراز هویت اشخاص حقوقی
 3. کپی اساسنامه شرکت
 4. کپی روزنامه رسمی
 5. کپی آگهی تاسیس
 6. کپی سند مالکیت یا اجاره سرقفلی محل نمایندگی که در هنگام عقد قرارداد اصل آن به رویت شرکت خواهد رسید.
 7. ارسال رزومه کاری و سوابق
 8. پرینت گردش مالی حساب بانکی
 9. گزارش امکانات و تجهیزات و پرسنل تحت پوشش(فروش و اداری)